Kohtaaminen ja dialogi kunniakulttuuri- ja kunniaväkivaltatyössä -opaskirja on nyt ladattavissa sähköisenäkin versiona. Saat sen tästä.

Tervetuloa!
 

DIDAR on Setlementti Tampere ry:n kunniakulttuurityön yksikkö. Se jatkaa DIDAR-hankkeen (2013-2016) työtä. DIDAR tuo näkyväksi kunniakulttuuriin ja -väkivaltaan liittyviä haitallisia perinteitä ja ilmiöitä sekä kehittää niitä ehkäiseviä toimintamalleja.

DIDAR tekee ennaltaehkäisevää työtä Suomessa asuvien maahanmuuttajayhteisöjen parissa järjestämällä erilaisia keskusteluryhmiä, toiminnallisia ryhmiä, dialogityöpajoja, kulttuurivalmennuksia, leirejä ja tapahtumia.

DIDAR tarjoaa myös kriisiapua ja palveluohjausta kunniaväkivaltaa tai sen uhkaa sisältävissä konfliktitilanteissa tarjoamalla mahdollisuuden yksilö-, perhe- tai verkostotapaamisiin.

DIDAR kehittää edelleen välineitä kunniakulttuuriin liittyvien kysymysten parissa työskentelyyn. Se tarjoaa ja organisoi myös koulutusta sekä tuottaa ja jakaa asiallista tietoa kunniakulttuuriin liittyvissä kysymyksissä mm. oppilaitosyhteistyön avulla.

Lue lisää.

 


Tietoa hankkeesta muilla kielillä:

somaliksi
somali
turkiksi
turkki
arabiaksi
arabia
persiaksi
persia
kurdiksi
kurdi