Kunniaksi-hanke

Onko perheenjäsenesi käyttäytynyt kunniattomasti?


Oletko joutunut miettimään kunniaan, kunnian menettämiseen tai kunniallisuuteen liittyviä asioita?
 

Kunnia ja kasvojen säilyttäminen toisten silmissä on tärkeää kaikissa yhteisöissä. Eri kulttuureihin on siksi muodostunut perinteitä, joilla yksilön tai perheen hyvää mainetta tavoitellaan. On kaikkien kunniaksi, että näitä perinteitä noudatetaan niin, ettei samalla loukata kenenkään ihmisoikeuksia. 

Kunniaksi-hanke (2021-22) tarjoaa keskusteluapua henkilöille, jotka ovat riskissä käyttää tai ovat käyttäneet kontrollia ja väkivaltaa perheenjäseneensä. Kontrolli voi ilmetä monin tavoin, esimerkiksi rajoittamisena, henkisenä, fyysisenä tai taloudellisena väkivaltana. 

Kunniaksi -hankeen työntekijät tukevat niiden kunniaan liittyvien perinteiden vähentämisessä, joilla voi olla haitallisia seurauksia.

 

Ota rohkeasti yhteyttä, vaikket olisi varma, koskeeko tämä sinua, me ohjaamme sinut tarvittaessa oikean avun piiriin:

Rebwar Karimi, p. +35850 472 0939, rebwar.karimi@setlementtitampere.fi (14.6.2022 alkaen)
Doaa Al-Shmes, p. +35850 477 9889, doaa.al-shmes@setlementtitampere.fi

Palvelumme ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. 

 

Katso hankkeen esite maahanmuuttajille ja romaneille - painettuja esitteitä voi hakea tai pyytää lähettämään. Esitteitä on myös arabian, kurdin, persian, turkin, somalin ja englannin kielisinä.

Apua on tarjolla myös sinulle, joka olet joutunut kokemaan uhkailua, kontrollia tai jopa väkivaltaa läheistesi taholta - Ota yhteyttä Didarin työntekijöihin!

 

Kunniaksi -hanke on oikeusministeriön rahoittama kaksivuotinen hanke, joka toteutuu vuosien 2021-2022 aikana.

Hankkeen päätavoitteena on vähentää kunniaan liittyvää väkivaltaa. Keskitymme erityisesti tekijöiden auttamiseen ja tukemiseen, jotta ongelmatilanteita voidaan ennaltaehkäistä ja löytää väkivallattomia ratkaisuja. Asiakastyön lisäksi pyrimme kehittämään työmenetelmiä tekijätyöhön, kouluttamaan ammattilaisia sekä toimimaan moniammatillissa verkostoissa ja työryhmissä. Vuoden 2022 aikana julkaistaan ammattilaisille tarkoitettu sähköinen käsikirja kunniaan liittyvästä väkivallasta.