Kunniaksi-hanke

Kunniaksi -hanke oli oikeusministeriön rahoittama kaksivuotinen hanke, joka toteutui vuosien 2021-2022 aikana.

Hankkeen päätavoitteena oli vähentää kunniaan liittyvää väkivaltaa. Hankkeessa keskityttiin tekijöiden auttamiseen ja tukemiseen ongelmatilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja väkivallattomien ratkaisujen löytämiseksi. Asiakastyön lisäksi hankkeessa kehitettiin työmenetelmiä tekijätyöhön, koulutettiin ammattilaisia sekä toimittiin moniammatillissa verkostoissa ja työryhmissä. Vuoden 2022 aikana julkaistiin ammattilaisille tarkoitettu sähköinen käsikirja kunniaan liittyvästä väkivallasta. Materiaaleja - DIDAR / Setlementti Tampere ry