Dariksi

DIDAR به مردم کمک می کند که رواج های مضر را در فرهنگ خود تشخیص دهند و از درگیری های مربوط به افتخار جلوگیری کنند. DIDAR فعالیت های گروهی را در زبان ها و راهنمایی های مختلف در شرایطی قرار می دهد که شامل تهدید خشونت مرتبط با افتخار است. خدمات محرمانه هستند، رایگان و برای همه باز است.

 

درباره DIDAR

DIDAR با مفاهیم فرهنگی افتخار ورواج های مضر که می تواند از آنها بوجود آید، کار می کند. هدف ما جلوگیری از درگیری های مربوط به افتخار است.

خدمات ما محرمانه هستند، رایگان و برای همه باز است. ما با هیچ گروه مذهبی یا سیاسی همسو نیستیم.
 ما بخشی از واحد مداخله خشونت و بحران بنام Setlementti Tampere ry داریم  عملیات ما توسط وزارت امور اجتماعی وصحت تامین می شود و درآمد حاصل ازVeikkaus

کا چی میکنیم

ما گروه های بحث در زبان های مختلف و نیز کارگاه های گفتگو، گروه های فعال، رویدادها و کمپ  ها را سازماندهی می کنیم. ما همچنین در هر وضعیت دشواری که شامل تهدید خشونت مرتبط با افتخار است، بحث و راهنمایی می کنیم.

موارد زیر از خشونت های مربوط به افتخار است:

  • شما مجاز نیستید تصمیم بگیرید که چطور لباس بپوشید.
  • شما مجاز نیستید به طور آزادانه بیرون از خانه برایید.
  • شما مجاز به استفاده از پول خود نیستید.
  • شما مجاز به انتخاب رفتن با کسی دیگر ندارید یا در غیر آن صورت با زمان صرف کنید.
  • شما تحت فشار قرار گرفته اید تا برخلاف خواست خود ازدواج کنید.
  • شما تحت فشار قرار گرفته اید تا خودتان یا اقاربت تان که در اطراف شما هستند را ببخشید.

ما با افراد، خانواده ها و جوامع همکاری می کنیم. ما می توانیم در مورد گروه ها، تلفن، ایمیل یا جلسات شخصی بحث کنیم.

ما مردم را تشویق می کنیم که در مورد مفاهیم آنها از افتخار صحبت کنیم و آنها را با اعضای خانواده و دیگران از همان فرهنگ بحث کنیم. ما از مردم حمایت می کنیم و به آنها کمک می کنیم که موقعیت های دشواری را به گونه ای حل کنند که به حقوق بشر هر فرد احترام بگذارند.

ما با بحث در مورد چیزها به یکدیگر کمک می کنیم تا راه حل های بی خشونت را برای درگیری های موجود پیدا کنیم. ما فرصت هایی برای فرهنگ های مختلف برای ملاقات و فرصت های گفتگوی واقعی بین مردم ایجاد می کنیم. 

 

برای چه خدماتی در نظر گرفته شده است؟

عملیات ما برای هر مهاجری که در فنلند زندگی می کند و زندگی می تواند شامل رواج های مضر مربوط به افتخار باشد، در نظر گرفته شده است. خدمات ما برای همه، بدون در نظر گرفتن زمینه یا دلیل برای مهاجرت به فنلند، برای همه قابل دسترسی است.

شما می توانید با تلفن یا ایمیل با ما تماس بگیرید، و همچنین می توانید این کار را به صورت ناشناس انجام دهید.

کارکمندان  ما به زبانهای فنلندی، سوئدنی، ناروی، انگلیسی، کردی، فارسی و دری صحبت می کنند؛ در صورت لزوم، از ترجمان استفاده می کنیم.

دفتر ما در تامپیر واقع شده است، اما شما می توانید با ما از هر نقطه در فنلند تماس بگیرید.