Tietoa DIDARista


Didar tarkoittaa kohtaamista. DIDARissa kohdataan eri kulttuurien edustajia, pohditaan erilaisia haitallisia perinteitä ja haetaan työvälineitä niiden esiintymisen ennaltaehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi. Haitallisiin perinteisiin katsotaan kuuluvaksi myös nk. kunniakulttuuriin liittyvä väkivalta.

Kunniakulttuuri on uskonnosta riippumaton perinnäistapa, joka saattaa johtaa kunniaan liittyvään konfliktiin ja niin kutsuttuun kunniaväkivaltaan. Kunniakulttuuri juontaa juurensa tuhansia vuosia vanhasta perinteestä ja asenteista. Kunniakulttuuria esiintyy usein patriarkaalisissa kulttuureissa ja yhteiskunnissa, joissa miehen kunnia on sidottu naisen kunniaan ja siveyteen eli naisen kunniallisuuteen.

Kunniaväkivallalla tarkoitetaan perheen tai suvun piirissä tapahtuvaa kunnianormien puolustamiseen liittyvää väkivaltaa tai rajoittamista. Väkivalta voi olla luonteeltaan fyysistä ja/tai psyykkistä, ja sen syyksi saattaa riittää pelkkä epäilys kunniattomasta käyttäytymisestä. Kunniaväkivallan ilmenemismuodot vaihtelevat uhkailemisesta liikkumisen rajoittamiseen, pakkoavioliittoihin tai äärimmillään nk. kunniamurhaan.


DIDARin asiakkaat ja yhteistyökumppanit


DIDAR asiakkaita tai kohderyhmää ovat monikulttuurisessa perheessä ja ympäristössä elävät ihmiset ja heidän kanssaan työskentelevät toimijatahot.

DIDAR on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Yhteistyökumppaneinamme toimivat muun muassa Tampereen kaupunki, Suomen Punainen Risti, TAMK, Tampereen yliopisto, Sisä-Suomen poliisilaitos, tamperelaiset järjestöt, Kalliolan nuoret ry/ SOPU-hanke, Pirkanmaan SETA, Ihmisoikeusliitto.

Toimintaa rahoittaa STEA (ennen Raha-automaattiyhdistys).

Muilla kielillä:

somaliksi
somali
turkiksi
turkki
arabiaksi
arabia
persiaksi
persia
kurdiksi
kurdi