Thaiksi

DIDAR ช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงขนบธรรมเนียมที่เป็นอันตรายในวัฒนธรรมของตน และป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรี DIDAR นำเสนอกิจกรรมสำหรับกลุ่มเป็นภาษาต่าง ๆ และให้คำแนะนำในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามด้วยความรุนแรงเกี่ยวกับศักดิ์ศรี บริการต่าง ๆ นั้นจะเป็นความลับ ไม่มีค่าใช้จ่าย และเปิดกว้างสำหรับทุกคน

 

เกี่ยวกับ DIDAR

DIDAR มุ่งมั่นที่จะจัดการกับแนวคิดทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับศักดิ์ศรีและขนบธรรมเนียมที่เป็นอันตรายอันเกิดจากแนวคิดดังกล่าว เป้าหมายของเราคือการป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรี

บริการต่าง ๆ ของเรานั้นจะเป็นความลับ ไม่มีค่าใช้จ่าย และเปิดกว้างสำหรับทุกคน เราไม่ใช่แนวร่วมของกลุ่มศาสนาหรือกลุ่มการเมืองใด ๆ เราเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤติหรือความรุนแรง (Violence and Crisis Intervention Unit) ของ Setlementti Tampere ry การปฏิบัติงานของเราได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม (Ministry of Social Affairs and Health) ด้วยรายได้จาก Veikkaus

สิ่งที่เราดำเนินการ

เราจัดกลุ่มให้คำปรึกษาเป็นภาษาต่าง ๆ รวมถึงการร่วมประชุมเชิงสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กลุ่มงานกิจกรรม การจัดกิจกรรมและการตั้งแคมป์ นอกจากนี้ เรายังนำเสนอการอภิปรายและการแนะนำถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุกคามด้วยความรุนแรงที่เกี่ยวกับศักดิ์ศรี

ข้อมูลต่อไปนี้คือตัวอย่างของความรุนแรงที่เกี่ยวกับศักดิ์ศรี:

  • คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ตัดสินใจเองว่าจะแต่งตัวอย่างไร
  • คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้าน อย่างอิสระ
  • คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เงินของตัวเอง
  • คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เลือกว่าจะคบหากับใครหรือจะใช้เวลาร่วมกับใคร
  • คุณถูกกดดันให้แต่งงานโดยที่ไม่ต้องการ
  • คุณถูกกดดันให้ทำร้ายตัวเองหรือคนรอบข้าง

เราทำงานร่วมกับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เราสามารถสนทนาถึงประเด็นต่าง ๆ เป็นกลุ่ม ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล หรือระหว่างการนัดพบส่วนบุคคลได้

เราสนับสนุนให้ทุกคนพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีของตน และปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าวร่วมกับสมาชิกในครอบครัวของตนและบุคคลอื่นที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน เราสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทุกคนในการแก้ไขสถานการณ์ที่ยากลำบากด้วยวิธีที่เป็นการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของทุก ๆ คน

เราช่วยกันหาทางออกให้แก่ปัญหาที่มีอยู่โดยไม่ใช้ความรุนแรงด้วยการหารือถึงประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน นอกจากนนี้ เรายังสร้างโอกาสในการพบปะกันของผู้คนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และโอกาสในการสนทนาอย่างจริงใจระหว่างทุกคน 

 

บุคคลที่เป็นจุดมุ่งหมายในการบริการ

การปฏิบัติงานของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อผู้ลี้ภัยที่อาศัยอยู่ในประเทศฟินแลนด์ ซึ่งชีวิตของพวกเขาอาจเกี่ยวพันกับขนบธรรมเนียมเกี่ยวกับศักดิ์ศรีที่เป็นอันตราย บริการต่าง ๆ ของเราเปิดกว้างสำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังหรือเหตุผลในการลี้ภัยหรือการอพยพมาที่ประเทศฟินแลนด์

คุณสามารถติดต่อเราได้ทางโทรศัพท์หรืออีเมล และคุณยังสามารถดำเนินการนี้ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อ

เจ้าหน้าที่ของเราสามารถพูดภาษาฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ อังกฤษ เคิร์ด เปอร์เซีย และดารีได้  และหากจำเป็น เราจะใช้ล่าม

สำนักงานของเราตั้งอยู่ที่เมืองตัมเปเร แต่คุณสามารถติดต่อเราจากสถานที่ใดก็ได้ในฟินแลนด์