Persiaksi

 

DIDAR به مردم در شناسایی سنت‌های مضر فرهنگ‌شان و جلوگیری از تعارضات ناموسی کمک می‌کند. DIDAR فعالیت‌های گروهی به زبان‌های مختلف و راهنمایی درباره موقعیت‌های شامل خطر خشونت‌های ناموسی ارائه می‌کند. این خدمات محرمانه، رایگان و برای عموم آزاد هستند.

 

درباره DIDAR

DIDAR درباره مفاهیم فرهنگی آبرو و سنت‌های مضری که ممکن است از آنها بوجود آید، کار می‌کند. هدف ما جلوگیری از هر گونه تعارضات ناموسی است.

خدمات ما محرمانه، رایگان و برای عموم آزاد هستند. ما توسط هیچ گونه گروه مذهبی یا سیاسی حمایت نمی‌شویم. ما بخشی از واحد مداخله در خشونت و بحران Setlementti Tampere ry هستیم. بودجه‌ عملیات‌های ما توسط وزارت امور اجتماعی و بهداشت، به همراه درآمد از طرف Veikkaus، تأمین می‌شوند.

کارهایی که ما انجام میدهیم

ما گروه‌های گفت‌و‌گو به زبان‌های مختلف همچنین کارگاه‌های گفت‌و‌گو، گروه‌های فعالیت، رویداد‌ها و اردوگاه‌ها تشکیل می‌دهیم. ما همچنین گفت‌وگو و راهنمایی درباره هر گونه موقعیت دشوار شامل خطر خشونت‌های ناموسی ارائه می‌دهیم.

موارد زیر نمونه‌هایی از خشونت‌های ناموسی هستند:

  • مجاز به انتخاب پوشش خود نیستید.
  • مجاز نیستید آزادانه از خانه خود بیرون بروید.
  • مجاز به استفاده از پول خود نیستید.
  • مجاز به انتخاب فردی که با او رابطه احساسی داریدیا به‌صو رت دیگری زمان خود را با او سپری می‌کنید نیستید.
  • تحت فشار هستید تا خلاف میل خود ازدواج کنید.
  • تحت فشار هستید تا به خود یا بستگان خود آسیب برسانید.

ما با اشخاص حقیقی، خانواده‌ها و جوامع کار می‌کنیم. ما می‌توانیم درباره‌ موارد به صورت گروهی، از طریق تلفن، پست الکترونیکی یا هنگام ملاقات‌های شخصی گفت‌وگو کنیم.

ما افراد را تشویق می‌کنیم تا درباره‌ مفاهیم ناموسی خودشان صحبت کنند، و این که درباره‌ آنها با اعضای خانواده‌شان و سایر افراد از همان فرهنگ صحبت کنند. ما از افراد حمایت می‌کنیم و به آنها در حل موقعیت‌های دشوار، با احترام به حقوق بشر تمامی افراد، کمک می‌کنیم.

ما به افراد کمک می‌کنیم تا با گفت‌وگو درباره موارد مختلف، راه‌حل‌های صلح‌آمیزی برای رفع تعارضات موجود پیدا کنند. ما همچنین فرصت‌های برای آشنایی فرهنگ‌های مختلف و گفت‌وگو واقعی میان افراد فراهم می‌کنیم. 

 

این خدمات برای چه کسانی در نظر گرفته شدهاند؟

عملیات‌های ما برای هر مهاجر ساکن فنلاند در نظر گرفته شده‌است که زندگی‌اش ممکن است درگیر سنت‌های مضر ناموسی باشد.‌ خدمات ما، بدون در نظر گرفتن پیشینه یا دلیل مهاجرت به فنلاند، برای همه عموم آزاد است.

شما می‌توانید از طریق تلفن، پست الکترونیکی یا هم‌چنین به صورت نا‌ششناس با ما تماس بگیرید.

کارمندان ما به زبان‌های فنلاندی، سوئدی، نوروژی، انگلیسی، کردی، فارسی و دری مسلط هستند.  در صورت نیاز ما از مترجم شفاهی استفاده می‌کنیم.

دفتر ما واقع در شهر تامپر است، اما شما می‌توانید از هر کجای فنلاند با ما تماس بگیرید..