Toiminta

DIDARin toiminta 2017

DIDAR-hankevaihe (2013-2016)on päättynyt, ja DIDARin kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia. Marianne Rautiokosken tilalle DIDARiin on tullut uutena työntekijänä Sari Mattila. Toiminta jatkuu kuitenkin ennallaan ja kuluvan vuoden aikana on luvassa seuraavaa:

 

 

 

DIDARin toiminta 2016

Vuonna 2016 hanke jatkaa työtään ja painottaa toiminnassaan erityisesti perheitä.

Tammikuussa toteutettiin Naisten Suojakoti ry:n ylläpitämässä hätämajoitusyksikössä dialogityöpaja, johon osallistui majoituksessa asuvia äitejä ja isiä. Myös Keuruun vastaanottokeskuksessa toteutettiin dialogityöpaja, joka oli suunnattu eritysesti alaikäisille turvapaikanhakijoille.

Helmikuussa käynnistyvät yhteistyössä TAKK:n kanssa toteutettavat arabian- ja persiankieliset keskusteluryhmät TAKK:n Vuolteenkadun toimitiloissa. Ryhmät on suunnattu TAKK:n opiskelijoille. Ryhmissä käsitellään kulttuurien kohtaamista, uuteen kotimaahan asettumiseen liittyviä kysymyksiä ja sitä, mitä vaatimuksia uudessa maassa eläminen väistämättä tuo mukanaan. Ryhmissä pohdiaan myös perheen elämää sekä äidin, isän ja lasten erilaisia rooleja ja tehtäviä. Myös työ- ja opiskeluelämän liittyvät vaatimukset ja hyödyt tulevat pohdittaviksi.

 

DIDARin toiminta 2015

 

 

DIDARin painopisteenä vuonna 2016 tulevat olemaan perheet. Tätä silmällä pitäen hankkeessa lähdetään pilotoimaan perhekerhoa Peltolammin koululla jo vuoden 2015 puolella. Kerho kokoontuu kolmena maanantaina 30.11.-14.12. klo 11:30 - 13 Peltolammin koulun musiikkiluokassa. Kerho on arabiankielinen ja se on suunnattu koulun oppilaiden vanhemmille.

 Vuonna 2015 DIDAR-hankkeen toiminnan painopisteenä ovat nuoret. Käytännössä tämä on näkynyt siten, että hankkeen toimintaa on suunnatttu erityisesti nuorille, maahanmuuttajataustaisille henkilöille.

Kevätlukukaudella 2015 DIDAR järjesti keskusteluryhmiä Hatanpään, Tesoman, Kaukajärven ja Juhannuskylän kouluissa. Syyslukukaudella ryhmät toimivat edelleen Kaukajärven ja Tesoman kouluissa sekä uutena myös Peltolammin koulussa. Ryhmät on suunnattu ko. koulujen oppilaille, ne kokoontuvat kerran viikossa ja kestävät tavallisimmin kuusi viikkoa.

Kesän 2015 aikana DIDARissa toteutettiin seuraavia toimintoja:


o elokuvatapahtuma 27.5.
o miesten leiri 27.-28.6.
o naisten tanssiryhmä 9.6.-14.7.
o arabiankielinen dialogi-työpaja Mänttä-Vilppulan vastaanottokeskuskessa 16.6.
o valokuvatyöpaja Kölvin kanssa 25.6.
o kurdinkielinen dialogityöpaja Mänttä-Vilppulan vastaanottokeskuskessa
30.6.

Syksyllä kouluryhmien lisäksi hankkeessa käynnistyy daf-ryhmä lokakuussa. Lisäksi DIDAR toteuttaa:

  • dialogipajat Mänttä-Vilppulan vastaanottokeskuksessa
  • persialaisten dialogityöpaja 10.10.
  • infoilta Mänttä-Vilppulan vok:ssa 14.10.
  • dialogityöpajat yhteistyössä Kotouttavan sosiaalityön palvelun kanssa 9.11. ja 23.11.
  • valokuvatyöpaja ryhmäkoti Satakielen nuorille 12.11. ja 26.11.
  • The Human Rights Film Festival-tapahtuma toteutuu Tampereella 26.-27.11. Perjantaina 26.11. klo 15 Elokuvateatteri Niagarassa esitetään DIDAR-hankkeen matkaraportti-videot Istanbulin ja Ammanin opintomatkoilta. Kukin videoraportti kestää noin 20 minuuttia. Esittämisen jälkeen on mahdollisuus keskustella hankkeen työntekijöiden kanssa raporttien esiin nostamista kysymyksistä. 

Turvapaikanhakijoiden määrän lähdettyä nopeaan nousuun syksyllä 2015 on hankkeessa lähdetty toteuttamaan myös nk. infohetkiä sekä hätämajoituksessa asuvien että vastaanottokeskusten asiakkaiden parissa. Näissä tilaisuuksissa käsitellään omakielisesti (arabia, kurdi) suomalaista kulttuuria, tapoja ja elämänmenoa sekä pohditaan kotoutumisen prosessia. Tilaisuuksien tavoitteena on käsitellä uuteen kulttuuriin sopeutumiseen liittyviä kysymyksiä ja ennalta ehkäistä kulttuurien törmäämiseen liittyviä ongelmia.

 

 

Tietoa ryhmistä vuodelta 2014

 

AURINKO - naisten ryhmä 

Ryhmässä keskustellaan perheen elämästä, naisen roolista ja arkielämän haasteista. Ryhmässä käytetään seuraavia kieliä: dari, horami, kurdi, persia ja suomi. Ryhmän vetäjänä toimii Zhila Kazizadeh. Ryhmä kokoontuu tiistaisin ajalla 25.3.–3.6.2014 klo 16.00–17.30 osoitteessa Kirkkokatu 8 E 48 (Tampereen Keskustorilla).

 

REGA - naisten ryhmä

Ryhmässä keskustellaan perheen elämästä, naisen roolista ja arkielämän haasteista. Ryhmässä käytetään kurdin ja suomen kieltä. Ryhmän vetäjänä toimii Nasrin Hussain. Ryhmä kokoontuu maanantaisin ajalla 5.5.–9.6.2014 klo 15.00–16.30 osoitteessa Kirkkokatu 8 E 48.

Kutsu kurdiksi

 

SHURUK - naisten ryhmä 

Ryhmässä keskustellaan perheiden elämästä, naisen eri rooleista sekä kulttuurien kohtaamisista arjessa ja juhlassa. Ryhmään voi tuoda omia aiheita, joista haluaa käydä keskustelua. Keskusteluun voi osallistua aktiivisesti tai vain kuunnella, mikäli niin haluaa. Ryhmässä puhutaan arabiaa ja suomea. Ryhmän vetäjänä toimii Nasrin Hussain. Ryhmä kokoontuu maanantaisin ajalla 7.5.–11.6.2014 klo 15.00–16.30 osoitteessa Kirkkokatu 8 E 48.

Kutsu arabiaksi


MAHARA - miesten ryhmä مهارة مجموعة

Ryhmässä keskustellaan perheen elämästä, elämästä uudessa kulttuurissa, eri kulttuurien kohtaamisesta sekä miehen eri rooleista isänä ja puolisona sekä työ- ja oppilaitosmaailmassa. Ryhmään voi myös tuoda omia aiheita, joista haluaa puhua. Keskusteluun voi osallistua aktiivisesti tai vain kuunnella, mikäli niin haluaa. Ryhmän vetäjinä toimivat Esa Petronen ja Raman Hussain. Ryhmässä puhutaan arabiaa, kurdia ja suomea. Ryhmä kokoontuu torstaisin ajalla 8.5.–26.6. (ei ryhmää 29.5 ja 19.6.) klo 16.00–17.30 osoitteessa Kirkkokatu 8 E 48.

Kutsu arabiaksi


JALKAPALLORYHMÄ

DIDAR-hanke jalkapalloilee joka keskiviikko 23.4. alkaen Kaukajärvellä ja Sorsapuistossa. Pelaamisen ohessa keskustellaan elämän tärkeistä asioista: miehen roolista puolisona ja isänä, tilanteista työ- ja oppilaitosmaailmassa, eri kulttuurien kohtaamisista ja muusta kiinnostavasta. 

Jalkapalloryhmä pelaa: 
keskiviikkoisin Sorsapuiston pallokentällä klo 17–19 
 

Mikäli haluat tulla mukaan pelaamaan, ota yhteyttä hankkeen projektityöntekijään: Raman Hussain p. 050 4075 445 tai raman.hussain@naapuri.fi.

Tietoa ryhmistä

 

AURINKO - naisten ryhmä 

Ryhmässä keskustellaan perheen elämästä, naisen roolista ja arkielämän haasteista. Ryhmässä käytetään seuraavia kieliä: dari, horami, kurdi, persia ja suomi. Ryhmän vetäjänä toimii Zhila Kazizadeh. Ryhmä kokoontuu tiistaisin ajalla 25.3.–3.6.2014 klo 16.00–17.30 osoitteessa Kirkkokatu 8 E 48 (Tampereen Keskustorilla).

 

REGA - naisten ryhmä

Ryhmässä keskustellaan perheen elämästä, naisen roolista ja arkielämän haasteista. Ryhmässä käytetään kurdin ja suomen kieltä. Ryhmän vetäjänä toimii Nasrin Hussain. Ryhmä kokoontuu maanantaisin ajalla 5.5.–9.6.2014 klo 15.00–16.30 osoitteessa Kirkkokatu 8 E 48.

Kutsu kurdiksi

 

SHURUK - naisten ryhmä 

Ryhmässä keskustellaan perheiden elämästä, naisen eri rooleista sekä kulttuurien kohtaamisista arjessa ja juhlassa. Ryhmään voi tuoda omia aiheita, joista haluaa käydä keskustelua. Keskusteluun voi osallistua aktiivisesti tai vain kuunnella, mikäli niin haluaa. Ryhmässä puhutaan arabiaa ja suomea. Ryhmän vetäjänä toimii Nasrin Hussain. Ryhmä kokoontuu maanantaisin ajalla 7.5.–11.6.2014 klo 15.00–16.30 osoitteessa Kirkkokatu 8 E 48.

Kutsu arabiaksi


MAHARA - miesten ryhmä مهارة مجموعة

Ryhmässä keskustellaan perheen elämästä, elämästä uudessa kulttuurissa, eri kulttuurien kohtaamisesta sekä miehen eri rooleista isänä ja puolisona sekä työ- ja oppilaitosmaailmassa. Ryhmään voi myös tuoda omia aiheita, joista haluaa puhua. Keskusteluun voi osallistua aktiivisesti tai vain kuunnella, mikäli niin haluaa. Ryhmän vetäjinä toimivat Esa Petronen ja Raman Hussain. Ryhmässä puhutaan arabiaa, kurdia ja suomea. Ryhmä kokoontuu torstaisin ajalla 8.5.–26.6. (ei ryhmää 29.5 ja 19.6.) klo 16.00–17.30 osoitteessa Kirkkokatu 8 E 48.

Kutsu arabiaksi


JALKAPALLORYHMÄ

DIDAR-hanke jalkapalloilee joka keskiviikko 23.4. alkaen Kaukajärvellä ja Sorsapuistossa. Pelaamisen ohessa keskustellaan elämän tärkeistä asioista: miehen roolista puolisona ja isänä, tilanteista työ- ja oppilaitosmaailmassa, eri kulttuurien kohtaamisista ja muusta kiinnostavasta. 

Jalkapalloryhmä pelaa: 
keskiviikkoisin Sorsapuiston pallokentällä klo 17–19 
 

Mikäli haluat tulla mukaan pelaamaan, ota yhteyttä hankkeen projektityöntekijään: Raman Hussain p. 050 4075 445 tai raman.hussain@naapuri.fi.