Yksilö- ja perhetyö

DIDARin työntekijöihin voi ottaa yhteyttä, jos henkilön tai perheen tilanteesta on herännyt huoli, joka saattaa liittyä kulttuurisiin kunniakäsityksiin. Työntekijät auttavat myös tilanteissa, joissa on jo ilmennyt kunniaan liittyviä konflikteja, väkivaltaa tai sen uhkaa. 

Yhteyttä voi ottaa yksin tai yhdessä perheenjäsenten kanssa. Keskustelu ja tapaamiset ovat mahdollisia joko nais- tai miestyöntekijän kanssa, tai molempien kanssa yhtä aikaa. Asiointikielinä on suomi, englanti, kurdi, persia, dari, ruotsi ja norja. Tarvittaessa varaamme tulkin. 

DIDARin työntekijä voi tulla myös mukaan asiakkaan ja ammattilaisen tapaamiseen.

Palvelu on luottamuksellista ja asiakkaille maksutonta.

Yhteyttä voi ottaa myös nimettömästi.

Katso työntekijöiden yhteystiedot.