Dialogityöpajat

Dialogityöpajassa kokoonnumme yhteen ja keskustelemme elämästä Suomessa sekä siitä, mitä haasteita uudessa maassa eläminen tuo mukanaan.

Dialogityöpajassa

  • käsittelemme kulttuurien erilaisia perinteitä ja kunkin suhdetta niihin
  • pohdimme oman kulttuurin perinteiden suhdetta nykyisen asuinmaan kulttuuriin
  • tutkimme oman kulttuurin mahdollisia haitallisia perinteitä
  • etsimme keinoja ratkaista ongelmallisia tilanteita niin, että jokaisen ihmisoikeuksia kunnioitetaan