Kunniaksi-hankkeen tiedote ja radiohaastattelu

21.4.2021

Ristiriitojen ratkaisu rauhanomaisin keinoin on Kunniaksi kaikille!

Kunniaksi-hanke julkaisi 19.4. ensimmäisen tiedotteensa ja pääsi heti 20.4. Radio SUNiin kertomaan toiminnastaan.

Kuuntele juttu: Kunniaksi -hanke ehkäisee mahdollisesti haitallisten perinteiden vaikutuksia - Radio SUN

 

Tiedote 19.4.2021:

Didar-työmme rinnalla on käynnistänyt oikeusministeriön rahoittaman kaksivuotisen Kunniaksi -hankkeen (2021-22), joka etsii uusia tapoja ehkäistä niitä kulttuuristen vähemmistöjen keskuudessa esiintyviä perinteitä, joilla voi olla haitallisia seurauksia. Hanke keskittyy auttamaan henkilöitä, joilla on riski käyttäytyä kontrolloivasti tai väkivaltaisesti yhteisössä ylläpidetyn kunnia-ajattelun nimissä.  


Maahanmuuttajien määrä on kasvanut merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana Pirkanmaalla. Monet heistä tulevat yhteisöllisistä kulttuureista, joissa perheen hyvä maine ja kunnia ovat tärkeitä arvoja. Näissä yhteisöissä elää siksi edelleen vahvoja kunniaan liittyviä perinteitä, joista osa voi olla haitallisia. Kunniaksi -hanke kutsuu näitä yhteisöjä dialogiin yhteisössä vallitsevista kunniakäsityksistä ja tukee vaihtoehtoisten, rauhanomaisten toimintatapojen löytämistä konfliktitilanteisiin. 


Hanke täydentää Setlementti Tampereen DIDAR-kunniaväkivaltatyötä, joka on vuodesta 2013 lähtien auttanut maahanmuuttajataustaisia perheitä, joiden tilanne on kriisiytynyt kunniaan liittyvien käsitysten takia ja edennyt jopa vakavaan väkivaltaan perheenjäsenten välillä. DIDAR-työn kokemus on, että viranomaiset keskittyvät näitä perheitä auttaessaan lähes yksinomaan väkivallan uhriin ja lapsiin, jolloin kontrollia tai väkivaltaa käyttävä perheenjäsen helposti vaille apua. DIDAR on voinut työskennellä myös näiden tekijöiden kanssa, mutta asiakasmäärän kolminkertaistuttua viimeisen kolmen vuoden aikana tekijöiden kanssa työskentelyyn ei ole voitu panostaa riittävästi. 


Kunniaksi-hanke vastaa kasvaneeseen kysyntään Pirkanmaalla tarjoamalla maksutonta ja luottamuksellista keskusteluapua henkilöille, joilla on riski käyttäytyä kunnian nimissä kontrolloivasti tai uhkaavasti. Keskusteluilla halutaan tukea heitä ratkaisemaan perheen sisäisiä konflikteja rauhanomaisesti. Samalla hanke kehittää kulttuurisensitiivisiä työmenetelmiä kunniaväkivallan ennaltaehkäisyyn ja tekijöiden kanssa työskentelyyn.


Hankkeen palveluja ei ole haluttu rajata vain maahanmuuttajille, vaan ne on suunnattu muillekin vähemmistöille, esimerkiksi romaneille, joilla on omia yhteisöllisiä perinteitä, jotka voivat kääntyä itseään vastaan aiheuttaessaan perheiden sisäistä pahoinvointia. Hyvääkin tarkoittavat perinteet voivat muuttua ajan myötä haitallisiksi, jos niistä ei ole lupa puhua perheiden ja yhteisön sisällä. Hanke haluaakin rohkaista kaikkia käymään sekä perheiden että yhteisöjen sisällä uudenlaista luottamukseen ja kunnioitukseen perustuvaa keskustelua perhe- ja parisuhdekäsityksistä, sukupuolirooleista ja lasten kasvatuksesta. Hanketyöntekijät voivat tarjota konkreettista apua pohtimalla yhdessä asiakkaiden kanssa kulttuurisensitiivisiä, omaa kulttuuria kunnioittavia ratkaisutapoja ristiriitatilanteisiin.

 

Kaso työntekijöiden yhteystiedot täältä.