Elämän ja etiikan työpaja (Persia ja Darin kielinen ryhmä)

10.10.2019 klo 17:30


Mitä ovat etiikka ja moraalikysymykset? Ovatko ne sosiaalisia vai yksilöllisiä käsitteitä? Millä perusteella yhteiskunnan eettisen käyttäytymisen normit määritetään? Mikä on etiikan rooli sosiaalisen haittojen vähentämisessä?