Uudet ryhmät

DIDAR järjestää säännöllisesti eri kielisiä keskusteluryhmiä sekä toiminnallisia ryhmiä. Ryhmiä järjestetään sekä DIDARin omissa että yhteistyökumppaneiden tiloissa. Uusia ryhmiä käynnistetään myös asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta tulevien tarpeiden ja toiveiden pohjalta.

 

Tunneäly ja sosiaaliset taidot (Persia ja Darin kielinen ryhmä)

Tunneäly on kyky, joka vaikuttaa yksilön kykyyn selvittyä onnistuneesti ympäristön vaatimuksista ja paineista.

Tule mukaan oppimaan!

  • Miten voisi suoriutua henkisesti vaativista asioista
  • Miten käyttäytyä tarkoituksenmukaisella tavalla haastavissa tilanteissa
  • Miten käyttää sosiaalisia taitoja ja soveltaa niitä käytännön elämän ongelmiin

Tulosta esite!