Kulttuurivalmennukset

Valmennuksessa annetaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, maan tavoista ja kulttuurista sekä lainsäädännöstä. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet, suomalaisen yhteiskunnan pelisäännöt ja sosiaaliset toimintatavat. Valmennuksessa keskustellaan myös tilanteista, joissa erilaiset kulttuurit saattavat johtaa yhteentörmäyksiin.

 

Kulttuurivalmennuksia järjestetään yhteistyökumppaneiden toiveesta heidän asiakasryhmilleen.